SAMEN STERK

Huisreglement Fysiotherapiecentrum LAAK

 1. Binnen de praktijk dient u zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2. In de praktijk gelden een aantal verboden: niet eten, niet drinken, niet roken en niet telefoneren.
 3. Bij iedere behandeling dient u een handdoek mee te brengen naar de praktijk en te zorgen voor goede persoonlijke hygiëne.
 4. Bij de 1e behandeling moet u meebrengen: verzekeringspasje, identiteitsbewijs en, bij verwijzing via een arts, het verwijsbriefje.
 5. Laat geen kostbaarheden achter in de wachtkamer. Wij zijn bij diefstal of beschadiging niet verantwoordelijk.
 6. Bij iedere behandeling moet u het afsprakenkaartje meenemen. Dit om misverstanden te voorkomen.
 7. U dient op tijd aanwezig te zijn voor de afspraak.
 8. Bij verhindering moet u 24 uur van te voren de afspraak te annuleren. Er bestaat altijd de mogelijkheid een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Bij niet tijdig annuleren brengen wij € 33,00 in rekening.
 9. Vergoeding voor fysiotherapie vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 10. Bij gebrek aan zitruimte in de wachtkamer, verzoeken wij u voorrang te verlenen aan mindervalide personen.
 11. Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, ambulancepersoneel of brandweer) op te volgen.
 12. Onze behandeltarieven staan openbaar aangegeven in de wachtkamer, de behandelkamers en deze website.
 13. Wij hebben een klachtenregeling. Zie ook de tarievenlijst in de wachtkamer, de behandelruimtes en deze website.
 14. De praktijk houdt zich aan de privacyregeling, zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt.
 15. De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 16. De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Neem bij vragen of opmerkingen altijd contact met ons op. Wij helpen u graag verder.