SAMEN STERK

Tarieven

Standaard tarievenlijst van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024 voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie:

Zitting fysiotherapie in praktijk € 41,00
Zitting fysiotherapie, inclusief toeslag aan huis € 54,00
Lange zitting fysiotherapie € 54,00
     
Screening € 24,00
Screening, inclusief toeslag aan huis € 36,75
Screening, intake en onderzoek € 53,00
Screening, intake en onderzoek, inclusief toeslag aan huis € 67,00
     
Intake en onderzoek na verwijzing door arts € 53,00
Intake on onderzoek na verwijzing door arts, inclusief toeslag aan huis € 67,00
     
Zitting manuele therapie in praktijk € 54,00
Zitting manuele therapie, inclusief toeslag aan huis € 67,00
     
  •  
Zitting manuele lymfedrainage Vodder (Oedeemtherapie) in praktijk  € 54,00
  •  
Zitting manuele lymfedrainage Vodder (Oedeemtherapie ) inclusief toeslag aan huis € 67,00
     
Consult fysiotherapie op verzoek van arts € 64,00
Consult fysiotherapie op verzoek van arts, inclusief toeslag aan huis € 79,00
     
Telefonisch consult € 20,00
Eenvoudige rapportage € 50,00
Uitgebreide rapportage € 80,00
     
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 41,00

Alle genoemde tarieven zijn per zitting.

 

Verklarende begrippenlijst

Screening:
Kort fysiotherapeutisch contact met patiënten die zonder verwijzing van een arts naar fysiotherapie gaan. De fysiotherapeut inventariseert de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie voor verder fysiotherapeutisch onderzoek is, kijkt of er contra-indicaties aanwezig zijn en informeert of adviseert waar mogelijk de patiënt.

Intake en onderzoek na screening:
Vervolg op een screening waarbij een indicatie is gesteld voor verder fysiotherapeutisch onderzoek. De fysiotherapeut doet een onderzoek, stelt een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier.

Intake en onderzoek na verwijzing:
Op verwijzing van een arts voert een fysiotherapeut een onderzoek uit, stelt een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier.

Zitting fysiotherapie:
Een behandeling fysiotherapie in de praktijk.

Zitting fysiotherapie aan huis:
Een behandeling fysiotherapie aan huis van de patiënt. Hierbij moet er sprake zijn van een medische indicatie, die de aanvragende arts moet opstellen.

Zitting manuele therapie:
Een behandeling manuele therapie in de praktijk. De manuele therapie wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut die bij het KNGF staat ingeschreven in een speciaal register.

Consult fysiotherapie op verzoek van een arts:
Op verzoek van een arts doet een fysiotherapeut een uitgebreid onderzoek om meer informatie te verkrijgen om de juiste diagnose en prognose te kunnen stellen, gericht op behandelbeleid en fysiotherapeutische mogelijkheden. De fysiotherapeut stuurt vervolgens een schriftelijke rapportage aan de verwijzer.

Telefonisch consult:
Eisen waaraan dit consult moet voldoen:

  • Er is sprake van een behandelrelatie.
  • Het consult vindt plaats in overleg met de patiënt op een speciaal daarvoor tussen fysiotherapeut en patiënt afgesproken tijdstip.
  • De patiënt is op de hoogte van de doelstelling van het consult en van de hoogte van de kosten.
  • De inhoud van het consult wordt vastgelegd in het patiëntendossier.

Rapportage, kort of uitgebreid:
Korte of uitgebreide schriftelijke informatieverstrekking aan derden, waarbij toestemming van de betrokken patiënt nodig is.

Niet nagekomen afspraak:
Bij verhindering van een reeds gemaakte afspraak, dient deze afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te zijn afgezegd. Indien dit niet is gebeurd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze rekening kan NIET bij de zorgverzekeraar worden verhaald.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken met één van onze collega's,
klik dan hieronder voor het afspraakformulier.

Afspraak maken